Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч”
Number ООП-2-2019/27.03.2019
Date 3/27/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 4/15/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/27/2019
Valid to 4/15/2019
Description „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч”
Principal "ВИК" АД гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9086991/27.03.2019г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087307
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-2440 #3 | 27-03-2019 1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-2440 #4 | 27-03-2019 2.Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-2440 #12 | 22-04-2019 5.Протокол №1 на комисия
ИД-2440 #5 | 27-03-2019 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-2440 #14 | 03-06-2019 6.Договор с приложения
ИД-2440 #7 | 09-04-2019 4.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти