Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр.Ловеч“ - Открита процедура
Number ПЗ-7-2017/25.10.2017
Date 10/25/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 12/4/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 10/27/2017
Valid to 12/4/2017
Description „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр.Ловеч“
Principal „В И К“ АД- гр.Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2017-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531303237
Documents
Number Name
ИД-11326 #6 | 27-10-2017 4.Документация за участие
ИД-11326 #5 | 27-10-2017 3.Обявление за обществена поръчка
ИД-11326 #25 | 23-01-2018 11.Решение на възложител
ИД-11326 #3 | 25-10-2017 1.Становище на АОП за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл.232, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗОП (I eтап) .
ИД-11326 #23 | 23-01-2018 9.Протокол №3 на комисия
ИД-11326 #22 | 23-01-2018 8.Протокол №2 на комисия
ИД-11326 #28 | 13-03-2018 12.Обявление за възложена поръчка
ИД-11326 #4 | 27-10-2017 2.Решение за откриване на процедура
ИД-11326 #7 | 07-11-2017 5.Становище на АОП за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл.232, ал.3, т.2 и ал.5 от ЗОП (II eтап) .
ИД-11326 #24 | 23-01-2018 10.Доклад на комисия
ИД-11326 #19 | 11-01-2018 7.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-11326 #15 | 20-12-2017 6.Протокол №1 на комисия