Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“
Number ПЗ-4-2019/06.08.2019
Date 8/6/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 9/12/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 8/8/2019
Valid to 9/12/2019
Description „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“
Principal "В И К" АД, гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2019 -0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731393834
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-6256 #5 | 08-08-2019 3. Документация за участие
ИД-6256 #3 | 08-08-2019 1.Решение за откриване на процедура
ИД-6256 #4 | 08-08-2019 2.Обявление за обществена поръчка