Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството”
Number ПЗ-6-2017/23.10.2017
Date 10/23/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 11/20/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 10/23/2017
Valid to 11/20/2017
Description „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството”
Principal "ВиК" АД-гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2017 -0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530393332
Documents
Number Name
ИД-11242 #19 | 19-12-2017 6.Протокол №2 на комисия
ИД-11242 #3 | 23-10-2017 1.Решение за откриване на процедура
ИД-11242 #21 | 19-12-2017 8.Решение на възложител
ИД-11242 #20 | 19-12-2017 7.Протокол №3 на комисия
ИД-11242 #5 | 23-10-2017 3.Документация за участие
ИД-11242 #16 | 11-12-2017 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-11242 #4 | 23-10-2017 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-11242 #10 | 29-11-2017 4.Протокол №1 на комисия