Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода”
Number ПЗ-6-2018/16.08.2018
Date 8/16/2018
Object Доставка на стоки
Participation deadline 9/10/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/16/2018
Valid to 9/10/2018
Description „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода”
Principal "В И К" АД гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2018 -0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630343539
Documents
Number Name
ИД-8023 #14 | 19-09-2018 4. Протокол №1 на комисия
ИД-8023 #22 | 18-10-2018 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-8023 #3 | 16-08-2018 1.Решение за откриване на процедура
ИД-8023 #26 | 01-11-2018 7. Протокол №3 на Комисия
ИД-8023 #5 | 16-08-2018 3. Документация за участие
ИД-8023 #4 | 16-08-2018 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-8023 #27 | 01-11-2018 8. Решение на Възложител
ИД-8023 #25 | 01-11-2018 6. Протокол №2 на Комисия
ИД-8023 #35 | 31-12-2018 9.Обявление за възложена поръчка