вторник 23-01-2018

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007
Във “В и К” АД – Ловеч има разработена интегрирана система за управление. 
Системата ISO 9001:2008 за управление на качеството беше внедрена от 01.03.2012 година. Сертификационният одит беше проведен през периода 18-20 юни 2012 г. и беше приключен успешно. 
Обхвата на сертификацията включва :
“Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Пречистване на отпадъчни води”.

Системите ISO 14001:2004 за управление на околната среда и OHSAS18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работа бяха внедрени от 10.07.2013 година.
 Сертификационният одит беше проведен през периода 01-04 октомври 2013 г. и беше приключен успешно.    
Обхвата на сертификацията включва :
“Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Пречистване на отпадъчни води”.
Сертификати :


 

Документи по ре-сертифицирането на стандарти ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007: