26 септември 2020 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
плати on-line
плати on-line
   само за физически лица

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
24 септември 2020 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАМАЛЕН ДЕБИТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ СЕ ВЪВЕЖДА РЕЖИМНО ВОДОПОЛЗВАНЕ В ГР. ТЕТЕВЕН, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЩЕ БЪДЕ СПИРАНО ВСЕКИ ДЕН ОТ 13.00 ч. ДО 17.30 ч. И ОТ 22.00 ч. до 06.00 ч. НА ДРУГИЯ ДЕН СЧИТАНО ОТ 24.09.2020Г. ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДЕБИТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 154 и 0678/52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
21 септември 2020 г.

Поделение Поради авариен ремонт в Помпена станция "Гложене - Втори подем", ще бъде нарушено водоподаването за гр.Ябланица и с.Малък Извор на 21.09.2020г. от 08:00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 167 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 септември 2020 г.

Поделение Поради авариен ремонт в Помпена станция "Брестница", ще бъде нарушено водоподаването Висока зона с.Брестница - кв."Джорковци", кв."Коритна" и кв."Гъзарлака" на 18.09.2020г. от 08:00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 167 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
16 септември 2020 г.

Поделение „В и К” АД Ловеч ПП Ябланица уведомява, че поради авариен ремонт на магистрален водопровод „Видрите” ще бъде спряно водоподаването за с.Брестница и Циментов завод Зл.Панега, община Ябланица на 17.09.2020 г./четвъртък/ от 08:00ч. до 16:00 ч.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 167 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
16 септември 2020 г.

Поделение „В и К”АД ГРАД ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД „ВИДРИТЕ” - ГЛОЖЕНЕ-ЛУКОВИТ /Ф-700/, НА 17.09.2020 Г. ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА МАХ. АСЕН, С. ГРАДЕЖНИЦА И С. БЪЛГАРСКИ ИЗВОР ОТ 8.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ДЕЖУРНИТЕ НИ ТЕЛЕФОНИ ИЛИ НА САЙТА НА „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 154 и 0678/52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
16 септември 2020 г.

Поделение Поради профилактика на водопровода ще бъде спряно водоподаването за района от ул."Осъмска" до бул."България" и от ул."Ал.Стамболийски" до "Салито" на 17.09.20 г. от 01.00 ч. до 04.00 ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
16 септември 2020 г.

Поделение „В и К” АД Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради авариен ремонт на магистрален водопровод „Видрите” ще бъде спряно водоподаването за селата Дъбен, Торос и Пещерна на 17.09.2020 г./четвъртък/ от 08:00ч. до 16:00 ч.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 139 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
14 септември 2020 г.

Поделение Поради авария на ул."Христо Русков" 13 ще бъде прекъснато водоподаването за кв."Продимчец" на 14.09.2020г. от 13.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
11 септември 2020 г.

Поделение Поради авария в кв."Младост" ще бъде прекъснато водоподаването за следните блокове: 309, 315, 316, 317, 320, 321, 323, 325 на 11.09.2020г.от 13.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
10 септември 2020 г.

Поделение Поради авария на ул."Тодор Стратиев" 10 ще бъде спряно водоподаването за част от кв."Вароша" на 10.09.2020г. от 13.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
09 септември 2020 г.

Поделение Поради авария в Помпена станция "Брестница "ще бъде нарушено водоподаването за Висока зана с.Брестница, общ.Ябланица от 08.00ч. на 09.09.2020г. до отстраняване на аварията

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0889 404 165 и 0889 404 167 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
07 септември 2020 г.

Поделение Поради авария на довеждащ водопровод за кв."Младост" ще бъде спряно водоподаването за квартала на 08.09.20г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
03 септември 2020 г.

Поделение Поради авария на Салито ще бъде спряно водоподаването за района под "Салито" /кв.”Здравец”,бул.”Освобождение”, Баховски път / на 04.09.20г. от 08.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
03 септември 2020 г.

Поделение Поради ремонтни работи ще бъде спряно водоподаването за ул."Търговска" и прилежащите улици от ул."Ал.Стамболийски" до "Салито" на 03.09.2020г. от 09.30ч. до 12.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 септември 2020 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАМАЛЕН ДЕБИТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА С.ГЛОГОВО СЕ ПРОМЕНЯ РЕЖИМНОТО ВОДОПОЛЗВАНЕ В СЕЛОТО, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЩЕ СЕ СПИРА ВСЕКИ ДЕН ОТ 19.00 ЧАСА ДО 11.00 ЧАСА НА ДРУГИЯ ДЕН, СЧИТАНО ОТ 02.09.2020Г. ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДЕБИТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 септември 2020 г.

Поделение На 03.09.2020г. /четвъртък/ ще бъде спряно водоподаването за гр.Летница поради авариен ремонт на главен водопровод ф150 на бул."Никола Петков" и кръстовище с ул."Райко Даскалов". Водоподаването ще бъде спряно в 08:30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 септември 2020 г.

Поделение Поради ремонтни работи ще бъде спряно водоподаването за ул."Осъмска" от ул."Гурко" до ул."Ст.Караджа" на 02.09.2020г. от 15.00ч. до 16.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 септември 2020 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАМАЛЕН ДЕБИТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА гр.ТЕТЕВЕН СЕ ВЪВЕЖДА РЕЖИМНО ВОДОПОЛЗВАНЕ В ГРАДА, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЩЕ БЪДЕ СПИРАНО ВСЕКИ ДЕН ОТ 13.00 ч. ДО 17.30 ч. СЧИТАНО ОТ 02.09.2020Г. ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДЕБИТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 септември 2020 г.

Поделение Поради ремонтни работи ще бъде спряно водоподаването за Източна индустриална зона на 02.09.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч. и за района под Салито /кв.”Здравец”,бул.”Освобождение”, Баховски път / на 02.09.20г. от 15.00ч. до 16.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
31 август 2020 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП Летница съобщава, че поради авария на напорен водопровод ще бъде спряно водоподаването за с.Крушуна, на 01.09.2020г. от 08.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ

0889 404 166

068 651 165

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0889 404 139

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 07:30 до 17:30 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати