25 септември 2021 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
плати on-line
плати on-line
   само за физически лица

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
24 септември 2021 г.

Поделение Поради възникнала авария ще бъде спряно водоподаването за кв."Продимчец" на 24.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
23 септември 2021 г.

Поделение „В и К” АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради присъединяване на новоизграден водопровод ще бъде спряно водоподаването за ул."Ал.Стамболийски", ул."Оряховска", ул."Кръгояр", ул."Иван Вазов", ул."Княз Борис", ул."Цар Симеон" от 09:00 до 14:00 на 23.09.2021г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
23 септември 2021 г.

Поделение Поради авария ще бъде спряно водоподаването за бул.”Освобождение”, от "Лукойл" до фирма "Феникс" на 23.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
20 септември 2021 г.

Поделение ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСУШАВАНЕ И СИЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕБИТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, В КВ. ПОЛАТЕН, ГР. ТЕТЕВЕН СЕ ВЪВЕЖДА:
1. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВОДОПОЛЗВАНЕТО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ, ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, МИЕНЕ НА БАЛКОНИ, УЛИЦИ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.
2. РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ В КВ. ПОЛАТЕН, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ СПРИРАНО ОТ 13:00 ДО 17:00 ПРЕЗ ДЕНЯ И ОТ 22:00ч. ДО 06:00ч. НА ДРУГИЯТ ДЕН, СЧИТАНО ОТ 17.09.2021г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
17 септември 2021 г.

Поделение Поради възникнала авария на ул. "Ана Предич" ще бъде спряно водоподаването за живущите на тази улица на 17.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 септември 2021 г.

Поделение Поради авария до бл. 209 ще бъде спряно водоподаването на 15.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
09 септември 2021 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА УЛ.ИВАН ВАЗОВ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА гр.ТЕТЕВЕН И В КВАРТАЛ „ДОЛНИ КРАЙ” НА 09.09.2021 ОТ 09:00 ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
08 септември 2021 г.

Поделение Поради авария на ул.”Ангел Кънчев” ще бъде спряно водоподаването за част от ул.”Търговска” /от ул.”Г.С.Раковски” до ул.”П.Волов”/; част от ул.”Ан.Кънчев”; ул.”Т.Каблешков”; ул.”Хр.Ботев” и ул.”Дунав” на 09.09.21г. от 08.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
08 септември 2021 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА УЛ.ИВАН ВАЗОВ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА гр.ТЕТЕВЕН И В КВАРТАЛ „ДОЛНИ КРАЙ” НА 08.09.2021 ОТ 09:00 ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
08 септември 2021 г.

Поделение Поради авария ще бъде спряно водоподаването за с.Баховица на 08.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
01 септември 2021 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА УЛ.ИВАН ВАЗОВ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА гр.ТЕТЕВЕН НА 01.09.2021 ОТ 10:00 ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
31 август 2021 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА С.ГАЛАТА ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА СЕЛОТО СЧИТАНО ОТ 31.08.2021г. ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
31 август 2021 г.

Поделение Поради авария ще бъде спряно водоподаването за кв.”Продимчец” на 31.08.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
30 август 2021 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ЗА „НВ ВИЛНА” с.ГЛОЖЕНЕ, НА 30.08.21г. ВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА ВИЛНА ЗОНА В с.ГЛОЖЕНЕ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
27 август 2021 г.

Поделение Поради авария ще бъде спряно водоподаването за ул."Ц.Шишков" от аптека "Марешки" до бул."България", по ул."Хаджи Димитър" от ул."Ц.Шишков" до ул."П.Евтимий" на 27.08.21г. от 9.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ 0889 404 166

068 651 165
Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0878 924 127

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163 ; 0878 120 919

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 07:30 до 17:30 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати