неделя 25-06-2017

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
петък 23-06-2017

Поделение Във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ловеч ще бъде преустановено подаването на питейна вода за района от ул."Ал. Стамболийски" до "Панайот Пипков" на 23.06.2017г. от 10.00ч до 15.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 22-06-2017

Поделение Поради авария в кв."Здравец" временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода в квартала от 9.00 до 15.00 часа на 22.06.2017г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 21-06-2017

Поделение Във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ловеч ще бъде нарушено водоподаването в централната градска част между улиците "Александър Стамболийски" и "Професор Иширков" на 22.06.2017г. от 09.00ч до 12.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 19-06-2017

Поделение Поради авария на ул . "Ната Стоянова " ще бъде прекъснато водоподаването за дясната част на Гозница на 19.06.2017г. от 9.00ч до 14.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
неделя 18-06-2017

Поделение Поради планов ремонт на енергоснабдяване ще бъде нарушено водоподаването на гр.Ябланица на 19.06.2017г. от 13.00 до 22.00 часа.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0699 128 94 и 0889 404 165 - Ръководител поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 15-06-2017

Поделение "ВиК"-АД гр. Ловеч съобщава, че във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на централна градска част ще бъде преустановено водоподаването в района между улиците "П.Пипков", ул."Цар Освободител", ул."Акад. Иширков" и ул."Търговска" на 16.06.2017г. от 9.00ч до 13.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 14-06-2017

Поделение "ВиК"-АД гр. Ловеч съобщава, че във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на централна градска част ще бъде преустановено водоподаването в района между улиците "П.Пипков", ул."Цар Освободител", ул."Ал. Стамболийски" и ул."Търговска" на 14.06.2017г. от 11.00ч до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 12-06-2017

Поделение "ВиК"-АД гр. Ловеч съобщава, че във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на централна градска част ще бъде преустановено водоподаването в района между улиците "П.Пипков", ул."Цар Освободител", ул."Ал. Стамболийски" и ул."Търговска" на 13.06.2017г. от 09.00ч до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 12-06-2017

Поделение "ВиК"-АД гр. Ловеч съобщава, че във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на централна градска част ще бъде преустановено водоподаването в района между улиците "П.Пипков", ул."Цар Освободител", ул."Ал. Стамболийски" и ул."Търговска" на 12.06.2017г. от 09.00ч до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 08-06-2017

Поделение Поради авария в кв."Вароша" временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода на 08.06.2017г. от 13.00ч. до 15.00ч

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 07-06-2017

Поделение Поради авария на хранителен водопровод за с.Сливек ще бъде нарушено водоподаването в периода 07.06 - 08.06 до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 07-06-2017

Поделение Във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ловеч ще бъде спряно водоподаването за ул.Търговска между улиците "Панайот Пипков" и "Александър Стамболийски" на 08.06.2017г. от 09:00 до 16:00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 07-06-2017

Поделение Във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ловеч ще бъде спряно водоподаването за ул.Търговска между улиците Панайот Пипков и Александтр Стамболийски на 07.06.2017г. от 14:00 до 17:00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 06-06-2017

Поделение Поради авария до бл.203 временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода за кв."Здравец" на 06.06.2017г. от 8.00 до 15.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 05-06-2017

Поделение Поради авария преди ПСОВ временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода за фирма "Бонмикс" и фирмите в района на 05.06.2017г. от 13.00ч до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 05-06-2017

Поделение "ВиК"-АД гр. Ловеч съобщава, че във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на централна градска част ще бъде преустановено водоподаването в района между улиците "П.Пипков", ул."Цар Освободител", ул."Акад. Иширков" и ул."Търговска" на 05.06.2017г. от 10.00ч до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 05-06-2017

Поделение Поради авария до бл.207 временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода за кв."Здравец" на 05.06.2017г. от 10.00 до 14.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 01-06-2017

Поделение Поради авария в кв."Вароша" ще бъде прекъснато водоподаването за района около музей "В.Левски"- ул.Мадара, "Хисарска", "Марин Поп Луканов" и др. от 14 до 17 часа на 1.06.2017г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 31-05-2017

Поделение Поради авария в кв."Младост" ще бъде прекъснато водоподаването за следните блокове : 301, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 318, 319 днес на 31.05.2017 от 10,00 часа до 17.00 часа.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
неделя 28-05-2017

Поделение Поради замътване на извор Златна панега ще бъде нарушено водоподаването в гр.Луковит и селата Румянцево, Петревене, Тодоричене и Беленци до избистряне на водоизточника.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 069 752 301 и 0889 404 154 - Ръководител поделение Луковит.

 
Важни тел. номера


В работни дни

от 08:00 до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163

Приемен ден на изпълнителен директор

вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.
Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон  068 651 112 или с електронно писмо на адрес office@wss-lovech.bg  


Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайн


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица