четвъртък 21-11-2019

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
сряда 20-11-2019

Поделение Поради реконструкция на ул."Беню Цонев" ще бъде спряно водоподаването на бл.213 вх,А,Б В и 214 вх.А,Б,В и Г на дата 20.11.2019г от 9.30ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 19-11-2019

Поделение Поради възникнала аварийна ситуация на ул."В.Хашнова" 10 ще бъде спряно водоподаването от ДГ "М.Сиркова" за кв."Вароша" и кв."Дръстене" на 19.11.2019г от 11.00ч. до 13.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 19-11-2019

Поделение Поради реконструкция на ул."Беню Цонев" ще бъде спряно водоподаването на бл.213 вх,А,Б В и 214 вх.А,Б,В и Г на дата 19.11.2019г от 9.30Ч. до 17.00 ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 19-11-2019

Поделение Поради възникнала авария до бл.208 ще бъде спряно водоподаването от Салито за бул."Мизия" , бул."Освобождение" ж-к "Здравец" и ул."Баховско шосе" на дата 19.11.2019г от 9.00Ч. до отстраняване на аварията

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 18-11-2019

Поделение "ВиК"-АД гр.Ловеч съобщава, че се въвежда режим на водоползване в гр.Ловеч считано от 18.11.2019г., като водоподаването ще бъде спирано от 23.00ч. до 06.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
петък 15-11-2019

Поделение Поради авария на ул."Ангел Кънчев", ще бъде спряно водоподаването за ул."Ангел Кънчев", ул."Хр.Ботев" и ул."Дунав" на 15.11.2019г. от 9.30ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
петък 15-11-2019

Поделение Поради авария на ул."Беню Цонев", ще бъде спряно водоподаването за бл.213 вх.А,Б,В и бл.214 вх.А,Б,В,Г на 15.11.2019г. от 10.00ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
петък 15-11-2019

Поделение ВиК - АД гр.ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВРЕМЕННО ОТМЕНЯ ВЪВЕДЕНИЯ РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ ЗА гр.ЛОВЕЧ ОТ 15.11.2019г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 14-11-2019

Поделение Поради авария до бл.7 ще бъде спряно водоподаването за квартал "Здравец" на 14.11.2019г. от 11.30ч. до 15.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 13-11-2019

Поделение На 13.11.2019г. ще бъде преустановено водоподаването за с.Горско Сливово поради авариен ремонт на уличен водопровод ф 90 PE на кръстовище Ангел Кънчев и Дечо Алтънов от 12:00 до 17:00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 06941 24 70 и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 13-11-2019

Поделение Поради авария на ул."Клокотница", ще бъде спряно водоподаването за квартала около "Мелта" на 13.11.2019г. от 10.30ч. до 15.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 13-11-2019

Поделение Поради авария на ул."Беню Цонев", ще бъде спряно водоподаването за бл.213 вх.А, Б, В и бл.214 вх.А, Б, В, Г на 13.11.2019г. от 09.30ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 13-11-2019

Поделение ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ ТЕТЕВЕН „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАМАЛЕН ДЕБИТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА кв.ПОЛАТЕН, гр.ТЕТЕВЕН СЕ ВЪВЕЖДА РЕЖИМНО ВОДОПОЛЗВАНЕ В КВАРТАЛА, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЩЕ БЪДЕ СПИРАНО ВСЕКИ ДЕН ОТ 13.00 ч. ДО 17.30 ч. И ОТ 23:00 ч. ДО 06:00 ч. НА ДРУГИЯ ДЕН, СЧИТАНО ОТ 12.11.2019Г. ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДЕБИТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 07-11-2019

Поделение Поради авария на бул."Освобождение", ще бъде спряно водоподаването по бул."Освобождение" от бензиностанция "Лукойл" до фирма "Фениксинверс" на 07.11.2019г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 06-11-2019

Поделение Поради възникнала авария на ул."Цар Иван Александър", ще бъде нарушено водоподаването за северната част на квартал "Гозница" на 06.11.2019г. от 9.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 05-11-2019

Поделение Поради възникнала авария на ул."Ал.Кусев" 16, ще бъде спряно водоподаването за квартала около "Мелта" на 05.11.2019г. от 11.00ч. до 15.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 05-11-2019

Поделение Поради възникнала авария в кв."Младост" до магазин "Славимес", ще бъде спряно водоподаването за следните блокове: 302,303,304,305,311 на 05.11.2019г. от 10.00ч. до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 05-11-2019

Поделение ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ ТЕТЕВЕН - „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ съобщава, че поради възникнала авария на магистрален водопровод Рибарица-Тетевен, днес 05.11.2019 г. временно ще бъде нарушено водоподаването в град Тетевен, м.Скрибътна, м.Преграда и Пладнището от 10.00 часа до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 04-11-2019

Поделение Поради възникнала авария на ул."Акад.Иширков" 29, ще бъде спряно водоподаването във района между ул."Цачо Шишков", ул."Княз Имеретински", ул."Кирил и Методий" и бул."България" на 04.11.2019г. от 9.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
петък 01-11-2019
Поделение Поради авария на бул."Освобождение", ще бъде спряно водоподаването по бул."Освобождение" от бензиностанция "Лукойл" до фирма "Фениксинверс" на 01.11.2019г. от 09.00ч. до 15.00ч.
ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.  

Временно прекъсване на водоподаването
петък 01-11-2019
Поделение Поради авария на ул."Съйко Съев" /до Изчислителен център/, ще бъде спряно водоподаването за квартала над гарата, на 01.11.2019г., от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч. 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 31-10-2019

Поделение Поради авария на бул."Освобождение", ще бъде спряно водоподаването по бул."Освобождение" от бензиностанция "Лукойл" до фирма "Фениксинверс" на 31.10.2019г. от 10.00ч. до 14.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 31-10-2019

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ - ПП ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА УЛИЦА „Христо и Калин Цакови” ГР. ТЕТЕВЕН НА 31.10.2019г. ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ВСИЧКИ УЛИЦИ ОТ ВИСОКА ЗОНА ОТ 8.00 ЧАСА ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 30-10-2019

Поделение Поради авария на околовръстен път над кв."Младост", ще бъде спряно водоподаването за кв."Младост" на 30.10.2019г. от 14.00ч. до 15.30ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 30-10-2019

Поделение Поради авария на ул."В.Левски" 47, ще бъде спряно водоподаването от ДГ "Мария Сиркова" за кв."Вароша" и кв."Дръстене" на 30.10.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 30-10-2019

Поделение Поради авария на околовръстен път над кв."Младост", ще бъде спряно водоподаването за кв."Младост" на 30.10.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 29-10-2019

Поделение „В и К” АД Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради авария на главен водопровод ще бъде спряно водоподаването на гр. Луковит на 30-10-2019г /сряда/ от 8:30ч. до 15:30 ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0878 924 127 - Технически ръководител ВиК Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 29-10-2019

Поделение Поради възникнала аварийна ситуация до заводски блок №4, ще бъде спряно водоподаването в кв."Здравец" на 29.10.2019г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 29-10-2019

Поделение На 29.10.2019г. ще бъде преустановено водоподаването за гр.Летница поради авариен ремонт на главен водопровод ф 125 стомана по бул.България централна част от 08.30ч. до 16.30ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 06941 24 70 и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
петък 25-10-2019

Поделение Поради възникнала аварийна ситуация на ул."Марин Поплуканов", ще бъде спряно водоподаването в кв."Вароша" за улиците под паметника на Васил Левски, на 25.10.2019г. от 13.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 24-10-2019

Поделение ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ ДЕБИТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ГРУПА „ЧЕРНИ ОСЪМ”, СЧИТАНО ОТ 24.10.2019г. СЕ ВЪВЕЖДА РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ В ГР.ЛОВЕЧ, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ СПИРАНО ОТ 23.00ч. ДО 06.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 24-10-2019

Поделение ВиК-АД гр.Ловеч съобщава, че поради възникнала авария на ул."Търговска" 54, ще бъде спряно водоподаването в участъка между ул."Ал.Стамболийски", ул."Търговска", ул."Ангел Кънчев" и бул."България" на 24.10.2019г., от 11.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 24-10-2019

Поделение ВиК-АД гр.Ловеч съобщава, че поради възникнала авария на ул."Търговска" 54, ще бъде спряно водоподаването за ул."Търговска" между ул."Ал.Стамболийски" и ул."Раковска" на 24.10.2019г., от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 22-10-2019

Поделение ВиК-АД гр.Ловеч съобщава, че поради възникнала авария, ще бъде спряно водоподаването за кв."Младост" на 22.10.2019г., от 18.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 22-10-2019

Поделение ВиК-АД гр.Ловеч съобщава, че поради не предвидени аварийни дейности, ще бъде спряно водоподаването за гр.Ловеч /без квартал "Гозница"/, на 22.10.2019г., от 09.00ч. до 18.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ

0889 404 166

068 651 165


ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЛУКОВИТ

0889 404 139

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163

Работно време: 08.00 – 17.00В РАБОТНИ ДНИ


от 08:00 до 17:00

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

068 651 152

ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ

068 651 110

ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bgКак да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайн


Сертификати


плати on-line
плати on-line
   само за физически лица