неделя 25-09-2016

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 19-09-2016

Поделение Поради авария на ул."Пано Рогозаров" 159 временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода на 19.09.2016г. от 10.00 до 17.00 часа за следните улици в кв.Гозница: "Пано Рогозаров", "Васил Героя" и пресечките около училището.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 19-09-2016

Поделение Поради извършване на планов ремонт на CEZ България и прекъсване елетрозахранването на първи и втори подем ПС от 09:00 часа до 17:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването за гр. Ябланица и с. Малък Извор.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0699 128 94 и 0889 404 165 - Ръководител поделение Ябланица.

 

НА ВНИМАНИЕТО на потребителите в гр.Луковит
четвъртък 15-09-2016

Поделение Във връзка с приемането за експлоатация на канализационната мрежа и Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр.Луковит
„В и К” АД гр.Ловеч уведомява абонатите си в гр.Луковит, че считано от 01-10-2016 г. ще предоставя и услугите „отвеждане на отпадъчните води” и „пречистване на отпадъчните води” съобразно изградеността на канализационната система на града.
От 01-10-2016 г. във сметките на всички абонати в гр.Луковит, които ползват услугите „отвеждане на отпадъчните води” и „пречистване на отпадъчните води”, ще бъдат таксувани двете услуги по утвърдените с Решение на ДКЕВР № Ц-37/26.09.2012 г. цени, а именно:
• за отвеждане на отпадъчни води по 0.17 лв. без ДДС за 1 куб.метър
• за пречистване на отпадъчни води
   - за битови и приравнени на тях абонати по 0.40 лв. без ДДС за 1 куб.метър
   - за промишлени и други стопански абонати:
     * при І степен на зъмърсяване по 0.48 лв. без ДДС за 1 куб.метър
     * при ІІ степен на зъмърсяване по 0.79 лв. без ДДС за 1 куб.метър
     * при ІІІ степен на зъмърсяване по 1.19 лв. без ДДС за 1 куб.метър

Допълнителна информация може да получите на 0889 404 154 - Ръководител поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 13-09-2016

Поделение Поради авария на Скобелевско шосе временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода на 13.09.2016г. от 9.00 до 15.00 часа за следните улици в кв.Гозница: "Цар Иван Александър","Юрий Гагарин", "Иван Вазов", "Витоша" и пресечките към тях.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 13-09-2016

Поделение Във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на ул."В.Левски" ще бъде преустановено подаването на питейна вода до 17:00 часа на 13.09.2016г. за следните улици: "В.Караконовски", "М.Поплуканов", "Хисарска", "Мадара" до номер 10, "В.Левски" от N5-N28

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 12-09-2016

Поделение За отстраняване на авария на ул."Александър Стамболийски" временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода на 13.09.2016г. от 8.30 до 17.00 часа за високата зона на град Летница

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 06941 24 70 и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 12-09-2016

Поделение Във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на ул."В.Левски" ще бъде преустановено подаването на питейна вода от 13:00 до 17:00 часа за кв."Вароша"

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 01-09-2016

Поделение Поради авария на уличен водопровод в кв."Продимчец" временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода за квартала на 1.09.2016г. от 14:00 до 16:00 часа.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 31-08-2016

Поделение Поради авария на уличен водопровод в кв.Гозница-ул."Пано Рогозанов" временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода за ул."Пано Рогозанов","Васил Героя" и сградите около училището на 31.08.2016г. от 09:00 до 17:00 часа.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 30-08-2016

Поделение За отстраняване на авария на уличен водопровод в кв.ЗДРАВЕЦ до бл.201 ще бъде временно преустановено подаването на питейна вода за квартала на 30.08.2016г. от 11:00 до 17:00 часа.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 29-08-2016

Поделение За отстраняване на авария на уличен водопровод в кв.ЗДРАВЕЦ до бл.201 ще бъде временно преустановено подаването на питейна вода за квартала на 29.08.2016г. от 9:00 до 17:00 часа.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 29-08-2016

Поделение За отстраняване на авария на уличен водопровод в кв. МЛАДОСТ до бл. 313 ще бъде временно преустановено подаването на питейна вода на 29.08.2016 от 7:00 до 17:00 часа за следните блокове в квартала: 306, 307, 310, 312, 313, 314, 318, 319. .................................

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера


В работни дни

от 08:00 до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163

Приемен ден на изпълнителен директор

вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.
Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон  068 651 112 или с електронно писмо на адрес office@wss-lovech.bg  


Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайн


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица