петък 27-11-2015

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъснато водоподаване
четвъртък 26-11-2015
  Във връзка с възникнала авария на уличен водопровод в гр. Ловеч ул. ОСЪМСКА № 14 ще бъде временно спряна водата от 11:30 часа до 17:00 часа за района на ул. ОСЪМСКА в участъка от кръстовището с ул. АНАСТАС ИШИРКОВ и кръстовището ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.  ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч .
 

 

Временно прекъснато водоподаване
вторник 24-11-2015
  За отстраняване на авария на водопроводно отклонение в гр. Ловеч кв. ГОЗНИЦА ул. ИВАН АЛЕКСАНДЪР № 112 ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа за района на  ул. МОМЧИЛ и ул. ИВАН АЛЕКСАНДЪР от № 100 до № 128 вкл..  ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч .
 

 

Временно прекъснато водоподаване
петък 20-11-2015
  За отстраняване на авария на уличен водопровод в гр. Ловеч кв. ПРОДИМЧЕЦ ще бъде временно спряна водата от 13:00 часа до 17:00 часа за района на  квартала.  ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч .
 

 

Временно прекъснато водоподаване
четвъртък 19-11-2015
  Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод - гр. Ловеч  ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ № 5 ще бъде временно нарушено водоподаването и невъзможно движението на ППС за района на ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ в участъка между кръстовището с ул. ТЪРГОВСКА и кръстовището с бул. БЪЛГАРИЯ за времето от  10:00 часа до 13:00 часа. Водоподаването ще бъде прекъснато и за част от обектите на улиците ул.22-РИ АВГУСТ, ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ, ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ, ул. ХРИСТО БОТЕВ, ул. ТЪРГОВСКА и ул. ДУНАВ


За отстраняване на авария на довеждащ в гр. Ловеч кв. ПРОДИМЧЕЦ ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 13:00 часа за района на  квартала.
 


ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч .
 

 

Временно прекъснато водоподаване
сряда 18-11-2015
 Във връзка с авария на уличен водопровод Ø60 в с. ГОРСКО СЛИВОВО ще бъде временно спряна водата от 08:00 часа до 16:00 часа за района на ниска зона (квартала около църквата).

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница..

 

Временно прекъснато водоподаване
вторник 17-11-2015

 За отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение в гр. Ловеч ул. Отец Паисий ще бъде временно спряна водата от 17:00 часа до 18:00 часа за района на кв. ДИКИСАНА.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъснато водоподаване
петък 13-11-2015

 Във връзка с извършвана реконструкция на сградни водопроводни отклонения ще бъде временно спряна водата от 13:00 часа до 17:00 часа за района на улици ул. КЛОКОТНИЦА, ул. ГЕНЕРАЛ ТУТОЛМИН,  ул. ГЕНЕРАЛ ДОБРОВОЛСКИ, ул. инж. НЕНЧО ГАНЕВ и ул. ХАРМАНСКА  (квартала под Мелта).

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъснато водоподаване
четвъртък 12-11-2015

 Поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод „ЧЕРНИ ОСЪМ”, ще бъде временно спряно водоподаването за кв. ГОЗНИЦА от 07:30 до 15:30 часа

За отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение в гр. Ловеч кв. ПРОДИМЧЕЦ ще бъде временно спряна водата от 08:00 часа до 12:00 часа за района на  квартала.
 


ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч .
 

 

Временно прекъснато водоподаване
петък 06-11-2015
Авария в електрозахранването на помпена станция ГЛОЖЕНЕ е причина на 06 ноември 2015 г. да бъде временно спряна водата за района на град Ябланица  и село Малък извор.  Очакваме възстановяване на електрозахранването и нормализиране на водоподаването до 08:00 часа на 07 ноември .

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 0699 128 94  и 0889 404 165 - Ръководител поделение - ВиК Ябланица Румен Петров.

 

Временно прекъснато водоподаване с. РАДЮВЕНЕ
четвъртък 05-11-2015

За отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение в с. РАДЮВЕНЕ  ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 13:00 часа за района на населеното място.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч .

 

Временно прекъснато водоподаване с. Кърпачево
сряда 04-11-2015
 За ремонт на уличен водопровод (Ø 80 етернит) в с. Кърпачево община ЛЕТНИЦА ще бъде временно преустановено водоподаването от 09:00 до 17:00 часа на 05-11-2015 четвъртък за района на населеното място 
ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.
 

Времеnно прекъснато водоподаване - кв. Гозница
сряда 04-11-2015

За отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение в кв. ГОЗНИЦА ул. ПАНО РОГОЗАРОВ № 63 - 65  ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 15:00 часа за района на улици ул. ВАСИЛ ГЕРОЯ ,ул. ГАБРАКА ,ул. ДЪЛБОК ПЪТ ,ул. ИСКЪР ,ул. МИТКО ПАЛАУЗОВ ,ул. ПАНО РОГОЗАРОВ ,ул. ПИРИН ,ул. ПЛАДНИЩЕТО ,ул. ,ЧУКЛА ,ул. ВИТОША ,ул. ДЯДО ДОНЧО ,ул. ЙОТО ЙОТОВ ,ул. МОМИНА СЪЛЗА ,ул. ТРИ ,ул. ВЪЗРОЖДЕНСКА ,ул. ГЕНЕРАЛ КОШНИЦКИ ,ул. ЛЮЛИН ,ул. МОМЧИЛ ,ул. СИНЧЕЦ ,ул. ЯНТРА и бл. 412

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч .

 

Временно прекъснато водоподаване - неделя
събота 31-10-2015

 Във връзка с възникнала авария на уличен водопровод в гр. Ловеч  ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ще бъде временно спряна водата от 00:10 часа на 01 ноември 2015 г. неделя до 11:30 часа за района на ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ отсечката от кръстовищата с ул. ТЪРГОВСКА и бул. БЪЛГАРИЯ 

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч .

 
Важни тел. номера


В работни дни

от 08:00 до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163


Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайн


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица