четвъртък 04-06-2020

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
плати on-line
плати on-line
   само за физически лица

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
ДЕБИТНИ ИЗВЕСТИЯ м.05.2020г
неделя 31-05-2020

Поделение Наложили се изменения в билинг системата, продиктувани от промени в нормативната уредба влезли в сила от 01.01.2020г., доведоха до частични ПРОПУСКИ В НАЧИСЛЕНИЯТА на услугите „КАНАЛ“ и „ПРЕЧИСТВАНЕ“ във фактурите за м.01 или м.02 2020г. при някои от абонатите на следните населени места: гр.Ябланица, гр.Луковит, гр.Априлци
. На тези абонати са издадени дебитни известия с дата 31.05.2020г. с обичайния едномесечен срок на погасяване, считан от тази дата.
. Допълнителните начисления касаят периоди преди 01.01.2020г. като за всяка партида в ДИ е посочена фактурата, в която те липсват.
. „ВиК“ АД се извинява за причиненото неудобство както и за забавената реакция, следствие от наложените противоепидемични мерки.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 03-06-2020

Поделение Поради авария в детска градина Радост, ще бъде спряно водоподаването за част от жк."МЛАДОСТ": бл.307, 308, 310, 312, 313, 314, 318 и 319 на 04.06.2020г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 03-06-2020

Поделение Поради ремонтни дейности, ще бъде спряно водоподаването за ул."Сливница" на 03.06.2020г. от 13.30ч. до 17.00ч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 02-06-2020

Поделение Във връзка с изместване на магистрален водопровод от ВС "Видрите" поради изграждане на автомагистрала "Хемус", в района на м."Боаза", ще бъде нарушено водоподаването от 14.00ч. на 03.06.2020г. /сряда/ до 17.00ч. 05.06.2020г. /петък/ за следните населени места: ПП Ябланица - с.Брестница и с.Зл.Панега-цим.завод.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0699 128 94 и 0889 404 165 - Ръководител поделение ВиК Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 02-06-2020

Поделение "ВиК" АД гр.Ловеч - ПП Луковит уведомява, че поради изместване на магистрален водопровод "Гложене", във връзка с преминаване на АМ "Хемус", ще бъде нарушено водоподаването в селата: Пещерна, Торос и Дъбен от 14.00ч. на 03.06.2020г./сряда/ до 17.00ч. на 05.06.2020г./петък/

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0878 924 127 - Технически ръководител ВиК Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 02-06-2020

Поделение Поради ремонтни дейности, ще бъде спряно водоподаването за квартала под Мелта, ул."Трети март", ул."П.Хитов", ул."Илинден" и др. на 02.06.2020г. от 13.30ч. до 17.00ч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 02-06-2020

Поделение ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ ТЕТЕВЕН „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ ИЗМЕСТВАНЕ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ГЛОЖЕНЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕМИНАВАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС”, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:
МАХ.АСЕН, С.ГРАДЕЖНИЦА И С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР ОТ 14.00 ЧАСА НА 03.06.2020г./СРЯДА/ ДО 17.00 ЧАСА НА 05.06.2020г./ПЕТЪК/. ВОДОПОДАВАНЕ В ТОЗИ ИНТЕРВАЛ ОТ ВРЕМЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
МАХ.АСЕН - ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК - К.”ЦАРИЧИН” /селската чешма/
С.ГРАДЕЖНИЦА – ЩЕ СЕ ПОДАВА ПИТЕЙНА ВОДА , КАКТО СЛЕДВА:
СРЯДА 03.06.2020г. - УЧАСТЪКЪТ ОТ ВХОДА НА СЕЛОТО ДО КМЕТСВОТО ЩЕ ИМАТ ПИТЕЙНА ВОДА ДО 14.00 ЧАСА.
ЧЕТВЪРТЪК 04.06.2020г. - УЧАСТЪКЪТ ОТ ВХОДА НА СЕЛОТО ДО КМЕТСВОТО ЩЕ ИМАТ ПИТЕЙНА ВОДА ОТ 11.00 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА, А УЧАСТЪКЪТ ОТ КМЕТСТВОТО НАГОРЕ ЩЕ ИМАТ ВОДА ОТ 17.00 ЧАСА НА СЪЩИЯ ДЕН ДО 11.00 ЧАСА НА ДРУГИЯ ДЕН
ПЕТЪК 05.06.2020г. - УЧАСТЪКЪТ ОТ ВХОДА НА СЕЛОТО ДО КМЕТСВОТО ЩЕ ИМАТ ПИТЕЙНА ВОДА ОТ 11.00 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА, А УЧАСТЪКЪТ ОТ КМЕТСТВОТО НАГОРЕ ЩЕ ИМАТ ВОДА СЛЕД 17.00 ЧАСА.
С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР – ЩЕ СЕ ПОДАВА ПИТЕЙНА ВОДА , КАКТО СЛЕДВА:
СРЯДА 03.06.2020г. - ПИТЕЙНА ВОДА В СЕЛОТО ЩЕ ИМА ДО 13.00 ЧАСА И СЛЕД 19.00 ЧАСА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО.
ЧЕТВЪРТЪК 04.06.2020г. И ПЕТЪК 05.06.2020г. - ПИТЕЙНА ВОДА В СЕЛОТО ЩЕ ИМА СЛЕД 19.00 ЧАСА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО. ЗА СЪЗДАДЕНОТО НЕУДОБСТВО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 01-06-2020

Поделение Поради авария на ул."Мишева" 18, ще бъде спряно водоподаването за кв."Вароша" на 01.06.2020г., от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

 

Временно прекъсване на водоподаването
четвъртък 28-05-2020

Поделение Поради авария на ул."Цар Иван Александър" 17, ще бъде спряно водоподаването за северната част на кв."Гозница" на 28.05.2020г. от 13.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
сряда 27-05-2020

Поделение Поради авария на ул."Ю.Гагарин" 76, ще бъде спряно водоподаването за северната част на кв."Гозница" на 27.05.2020г. от 9.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 26-05-2020

Поделение Поради авария ще бъде спряно водоподаването за ж.к."Здравец" на 26.05.2020г. от 9.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
петък 22-05-2020

Поделение Поради ремонтни дейности на транспортния мост, ще бъде спряно водоподаването за кв.Вароша на 23.05.2020г. от 9.30ч. до приключването на ремонта.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
вторник 19-05-2020

Поделение Поради авария на ул."П.Р.Славейков" 21, ще бъде спряно водоподаването за района между бул."България" и ул."Търговска" от ул."П.Волов" до "Салито" на 19.05.2020г. от 14.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 18-05-2020

Поделение Поради аварийни дейности на ул."Хисарска" 14, ще бъде спряно водоподаването за част от кв."Вароша", на 18.05.2020г. от 15.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
понеделник 18-05-2020

Поделение Поради аварийни дейности, ще бъде спряно водоподаването по ул."Кубрат" от №13 посока Индустриална зона, на 18.05.2020г. от 13.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
петък 08-05-2020

Поделение ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОДЕЛЕНИЕ ТЕТЕВЕН „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ съобщава, че днес 08.05.2020г., поради профилактика на водохващане Болованджика водоподаването за гр.Тетевен, кв.Скрибътна, Пладнището и с.Рибарица, ще бъде нарушено.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 - Ръководител поделение ВиК Тетевен.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ

0889 404 166

068 651 165


ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЛУКОВИТ

0889 404 139

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00


ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163

Работно време: 08.00 – 17.00В РАБОТНИ ДНИ


от 08:00 до 17:00

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

068 651 152

ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ

068 651 110

ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bgКак да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайн


Сертификати