22 октомври 2021 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
плати on-line
плати on-line
   само за физически лица

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
21 октомври 2021 г.

Поделение „В и К” АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради авария на ул.“Възраждане” гр.Луковит ще бъде спряно водоподаването на ул.„Възраждане” и прилежащите към нея от 08:30часа до 16:00 на 21.10.2021г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
20 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА съобщава, че поради авария на помпена станция на ВС"Видрите" ще бъде нарушено водоподаването за гр.Ябланица, с.Брестница и ЦЗ"Титан" с.Златна Панега на 20.10.21 от 15.00ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
20 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЛЕТНИЦА съобщава, че на 20.10.2021г. ще бъде прекъснато водоподаването за с.Горско Сливово поради авариен ремонт на уличен водопровод ф90 PE. Прекъсването ще е от 8:00 до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
19 октомври 2021 г.

Поделение „В и К” АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради авария на магистрален водопровод „Златна Панега” ще бъде спряно водоподаването за село Румянцево,село Петревене, село Тодоричене,град Луковит и гр.Червен бряг до 18:00 на19.10.2021г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр. Ловеч ПП-ТЕТЕВЕН съобщава, че поради авария на магистрален водопровод, на 19.10.2021г. ще бъде спряно водоподаването за с.Градежница, с.Български Извор, с.Галата и мах.Асен, които черпят вода от ПОМПЕНА СТАНЦИЯ “ВИДРИТЕ” с.Гложене.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА съобщава, че поради авария на уличен водопровод на ул."Ген.Гурко" гр.Ябланица - ниска зона, ще бъде нарушено водоподаването за гр.Ябланица на 18.10.21 от 10.00ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 октомври 2021 г.

Поделение „В и К” АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради авариен ремонт на магистрален водопровод “Гложене” ще бъде спряно водоподаването за село Пещерна, село Торос и село Дъбен до 19:00 часа на 20.10.2021г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 октомври 2021 г.

Поделение „В и К” АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради планирани ремонтни дейности на магистрален водопровод „Златна Панега” ще бъде спряно водоподаването за село Румянцево, село Петревене, село Тодоричене, град Луковит и гр.Червен бряг от 10:00 до 18:00 на 18.10.2021г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА съобщава, че поради авария на тласкателен водопровод от ВС"Златна Панега", ще бъде нарушено водоподаването за с.Батулци, с.Добревци, с.Дъбравата и с.Златна Панега на 18.10.21 от 08.00ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
17 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА съобщава, че поради авария на магистрален водопровод ВС"Видрите", ще бъде нарушено водоподаването за с.Брестница и ЦЗ "Златна панега"на 17.10.21 от 08.00ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
16 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА съобщава, че поради авария на ВВМ гр.Ябланица, ул."Ген.Гурко" - ниска зона ще бъде нарушено водоподаването на 16.10.21 от 08.00ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА съобщава, че поради авария на магистрален водопровод от ВС Видрите ще бъде нарушено водоподаването за гр.Ябланица, с.Брестница, с.М.Извор и ЦЗ"Златна панега" от 16.00ч на 15.10.2021г до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр. Ловеч ПП-ТЕТЕВЕН съобщава, че поради обилни валежи и замътване на водата от РВ"Болованджика", ще бъде нарушено водоподаването за гр.Тетевен, от 15.10.2021г. до нормализиране на качествата на питейната вода.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
12 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр. Ловеч ПП-ТЕТЕВЕН съобщава, че поради авария на магистрален водопровод, на 13.10.21г. ще бъде спряно водоподаването на с.Градежница, с.Български Извор и с.Галата, които черпят вода от ПОМПЕНА СТАНЦИЯ “ВИДРИТЕ” с.Гложене.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
09 октомври 2021 г.

Поделение ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ВИДРИТЕ ЗА СЕЛАТА ГРАДЕЖНИЦА, БЪЛГ.ИЗВОР И ГАЛАТА.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
09 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА съобщава, че поради авария на магистрален водопровод от ВС Видрите ще бъде нарушено водоподаването за гр.Ябланица и с.М.Извор от 16.00ч на 09.10.2021г до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 октомври 2021 г.

Поделение Поради авария на ул.”Хан Кубрат” ще бъде спряно водоподаването за ул.”Хан Кубрат” /до ЕКО ЕАД / и ул.”Стефан Караджа” /от ул.”Търговска” до ул.”Осъмска”/ на 06.10.21г. от 08.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА съобщава, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа с.Голяма Брестница ще бъде нарушено водоподаването от 09.00ч на 05.10.2021г за висока зона до възстановяване на водоподаването.

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 167 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 октомври 2021 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НА 05.10.21г. ВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА КВ.КОЗНИЦА И ОБЕДИНЕНИЕ В гр.ТЕТЕВЕН ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
30 септември 2021 г.

Поделение Поради авария при бл.Вароша ще бъде спряно водоподаването за бл.Вароша на 30.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
29 септември 2021 г.

Поделение „ВиК”АД гр.ЛОВЕЧ - ПП ЯБЛАНИЦА СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСУШАВАНЕ И СИЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕБИТА НА ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ КАПТАЖИТЕ „ЖИДЕВИЦА” И „СИНИЯ ВИР” с.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА И НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА №781/02.08.2021г СЕ ВЪВЕЖДА:
1. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВОДОПОЛЗВАНЕТО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ И ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ, ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ГРАДИНИ, МИЕНЕ НА БАЛКОНИ, УЛИЦИ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕ ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.
2.РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ В с.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА,СЧИТАНО ОТ 30.09.2021г КАКТО СЛЕДВА:
- ЗА ВИСОКА ЗОНА – ВОДОПОДАВАНЕ НА ЧЕТНА ДАТА – от 09.00ч - 24ч /до 09.00ч на следващия ден/
- ЗА НИСКА ЗОНА - ВОДОПОДАВАНЕ НА НЕЧЕТНА ДАТА – от 09.00ч – 24ч / до 09.00ч на следващия ден/

ВиК АД гр.Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 167 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
28 септември 2021 г.

Поделение Поради авария при бл.Вароша ще бъде спряно водоподаването за кв.Вароша на 28.09.21г. от 14.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
28 септември 2021 г.

Поделение Поради авария при бл.Вароша ще бъде спряно водоподаването за бл.Вароша , к–с Драката, бл.Ивайло, бл.Калоян, к–с ЛИАНИ на 28.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
27 септември 2021 г.

Поделение „В и К” АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради присъединяване на новоизграден водопровод ще бъде спряно водоподаването за ул."Ал.Стамболийски", ул."Оряховска", ул."Кръгояр", ул."Иван Вазов", ул."Княз Борис", ул."Цар Симеон" от 09:00 до 14:00 на 28.09.2021г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
27 септември 2021 г.

Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ ПП-ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И ТЕКУЩ АВАРИЕН РЕМОНТ НА УЛ. ИВАН ВАЗОВ ВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА НИСКА ЗОНА НА ГР. ТЕТЕВЕН НА 27.09.21г. ЗА ПЕРИОДА ОТ 12:30 ДО 17:00.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
24 септември 2021 г.

Поделение Поради възникнала авария ще бъде спряно водоподаването за кв."Продимчец" на 24.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
23 септември 2021 г.

Поделение „В и К” АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради присъединяване на новоизграден водопровод ще бъде спряно водоподаването за ул."Ал.Стамболийски", ул."Оряховска", ул."Кръгояр", ул."Иван Вазов", ул."Княз Борис", ул."Цар Симеон" от 09:00 до 14:00 на 23.09.2021г.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
23 септември 2021 г.

Поделение Поради авария ще бъде спряно водоподаването за бул.”Освобождение”, от "Лукойл" до фирма "Феникс" на 23.09.21г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ 0889 404 166

068 651 165
Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0878 924 127

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163 ; 0878 120 919

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 07:30 до 17:30 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати