ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Община Летница - нарушено водоподаване
17 септември 2014 г.
 След обилните валежи в община Летница два от водоизточниците, помпена станция "Калвинец" и помпена станция "Червен бряг" са с висока степен на замътване. В тази връзка временно е прекъснато водоподаването за с. ГОРСКО СЛИВОВО, а в гр.  ЛЕТНИЦА е нарушено нормалното водоподаване за високата зона на града от 08:00 часа на 17 септември 2014 г. сряда до възстановяване нормалните показатели на водата.
 


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница..

 

Временно без вода кв. Червен бряг
16 септември 2014 г.

За отстраняване на авария в кв. ЧЕРВЕН БРЯГв гр. ЛОВЕЧ на 16 септември 2014г. вторник ще бъде временно спряна водата от 08:30 часа до 14:00 часа

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева.
 

 

Нарушено водоподаване гр. Ловеч
11 септември 2014 г.

 Поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод „ЧЕРНИ ОСЪМ”, ще бъде временно нарушено водоподаването основно по високите места за град Ловеч на 11.09.2014г. /сряда/ от19.00 до 21.00 часа.  
Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева.
 

 

Тетевен и Рибарица с временно прекъснато водоподаване
03 септември 2014 г.
 Във връзка с обилни валежи в района на водоизточниците "Болуванджика" и "Брестнишка лъка" и настъпилото силно замътване водоподаването за населени места - гр. ТЕТЕВЕН и с. РИБАРИЦА е преустановено от 11:00 часа на 03-09-2014 г. сряда до избистрянето на водоизточниците .


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 0678 52 311  и 0889 404 158 - Ръководител поделение - ВиК Тетевен инж. Христо Дончев.

 

Временно без вода кв. Червен бряг и кв. Продимчец
29 август 2014 г.

За отстраняване на аварии в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ и кв. ПРОДИМЧЕЦ в гр. ЛОВЕЧ на 29 август 2014 г. петък ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 17:00 часа .

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева.

 

НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
26 август 2014 г.
  С решение № ОУ-09 от  11.08.2014 г. (т. 23) на ДКЕВР са одобрени  нови ОБЩИ  УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР „ВиК“ АД -  гр. ЛОВЕЧ. Изискването за публикация в централен ежедневник е изпълнено във вестник Новинар - брой 196 от 21.08.2014 г. Публикацията в местен ежедневник ще се извърши на 01 септември 2014г., като същите влизат в сила от 01 октомври 2014г. Новите Общи условия са достъпни за сваляне  на сайта на ВиК АД гр. Ловеч в секцията  Документи » Нормативна Уредба
 

Авария бл. 209
26 август 2014 г.

За отстраняване на авария до бл. 209 в гр. ЛОВЕЧ на 26 август 2014 г. вторник ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 15:00 часа за района на бл. 209, ул. ул. ГЕМБИТЦКИ  и местността Акбаир.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева.

 
Важни тел. номера

В работни дни
от 08:00
до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица