ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Места с нарушено водоподаване - петък
19 декември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
Във връзка с провежданата реконструкция на водопроводната мрежа в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 13:00 часа  за района на квартала.
Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 
 

Места с нарушено водоподаване - сряда
17 декември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 14:00 часа  за района на квартала.
Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 
 

Места с нарушено водоподаване - вторник
16 декември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 13:00 часа  за района на квартала.
Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа на квартал ДРЪСТЕНЕ ще бъде временно спряна водата от 13:00 часа до 16:00 часа  за района на квартала. 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

гр. ЛУКОВИТ
Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа на  гр. Луковит - подмяна на водопроводни отклонения на улици  ул. ПРЕДЕЛ, ул. РАКОВСКА,  ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ  и ул. КОЗЛОДУЙ ще бъде временно спряна водата в района на посочените улици от 08:00 до 17:00 часа.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 069 752 301  и 0889 404 154 - Ръководител поделение Луковит Цветан Атанасов.  

 

Места с нарушено водоподаване - четвъртък
04 декември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 13:00 часа  за района на квартала. 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - вторник
03 декември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение в кв. ЗДРАВЕЦ ще бъде временно спряна водата от 11:15 часа до 15:00 часа  за района на квартала. 
Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 гр. УГЪРЧИН
Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа на  гр. Угърчин - подмяна на водопроводни отклонения ще бъде временно нарушено водоподаването за района на населеното място от 09:00 до 17:00 часа.  Предвижда се дейността да продължи до 05 декемри 2014 г. вкл., като периодът с нарушено водоподаване ще е същият.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06931 30 88  и 0889 404 164 - Ръководител поделение - ВиК Угърчин Светослав Николов.

 

Места с нарушено водоподаване - петък
28 ноември 2014 г.

гр. Луковит
Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа на  гр. Луковит - подмяна на водопроводни отклонения на улици  ул. ПРЕДЕЛ, ул. РАКОВСКА,  ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ  и ул. КОЗЛОДУЙ ще бъде временно спряна водата в района на посочените улици от 08:00 до 17:00 часа.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 069 752 301  и 0889 404 154 - Ръководител поделение Луковит Цветан Атанасов.  

 

Места с нарушено водоподаване - четвъртък
27 ноември 2014 г.

гр. Луковит
Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа на  гр. Луковит - подмяна на водопроводни отклонения на улици  ул. ПРЕДЕЛ, ул. РАКОВСКА,  ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ  и ул. КОЗЛОДУЙ ще бъде временно спряна водата в района на посочените улици от 08:00 до 17:00 часа.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 069 752 301  и 0889 404 154 - Ръководител поделение Луковит Цветан Атанасов.  

 

Места с нарушено водоподаване - понеделник
24 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа  за района на квартала. 
Временно ще бъдат затворени за движение на МПС следните участъци :
от кръстовището пред бл. 116 до кръстовището пред бл. 110
ул. ген. ТУТОЛМИН (от Мелта до Червен бряг).

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 


 
Важни тел. номера

В работни дни
от 08:00
до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица